Máme inicializované podnikateľské schránky a čo s nimi ?

Od 1.7.2017 majú podnikateľské subjekty po dvojročnej snahe konečne oficiálne zinicializované svoje schránky na povinnú elektronickú komunikáciu so štátom

Keďže termín spustenia kolidoval so začiatkom prázdnin a dovoleniek, tak zatiaľ po dvoch týždňoch je pomerne ticho – hlavne zo strany podnikateľov.

Elektronické služby štátu používam už od minulého roku kedy som sa snažil maximálne využiť elektronickú komunikáciu so štátom pri  životnej situácii zmena trvalého bydliska. Skúsenosti som popísal v samostatnom blogu.

Nedávno mi bola prvý krát do schránky doručená úradná zásielka ako štatutárovi firmy. Ďalej stručne popíšem modelovú situáciu ako to v praxi  funguje.

Podnikateľské subjekty, ktorých štatutári si  vybavili občiansky preukaz s čipom, prihlásili sa do svojej schránky na www.slovensko.sk,   aktivovali si svoju schránku,  sú pripravení na komunikáciu so štátom elektronický.

Tí čo tak  neurobili, majú schránky aktivované automatický štátom od 1.7.2017 tiež, takže už môžu dostať zásielku do schránky a ani o tom nemusia vedieť.

Keďže mi prišla informácia na SMS  o doručení zásielky následne som sa prihlásil na portál kde sa rozlišujú  3 typy zásielky:

  1. Všeobecná agenda – rozhodnutie je určená na doručenie bežných zásielok bez doručenky.
  2. Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk, keď do 15 dní nepotvrdíte DORUČENKU považuje sa rozhodnutie za nedoručené.
  3. Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia, rozhodnutie do vlastných rúk, keď do 15 dní nepotvrdíte DORUČENKU považuje sa rozhodnutie za doručené.

Ja som našiel v schránke doručenkou od UVO znamenalo to doručenie zásielky do vlastných rúk a bolo potrebné potvrdiť prijatie doručenky. Následne mi prišiel vlastný úradný dokument vo formáte pdf a dozvedel som sa čoho sa týka. Bolo to  Oznámenie o začatí správneho konania ktorého predmetom bolo , že sme neoznámili úradu do 30 dní zmenu údajov týkajúcu sa zoznamu členov štatutárneho orgánu.

Komunikácia s úradom zatiaľ nie je zabezpečené s UVO komplexne cez portál, bolo potrebné poslať doručenku aj mailom a taktiež stanovisko k zásielke som neposielal cez portál ale iba emailom… Bol tam aj termín správneho konania, kde nie je povinnosť sa zúčastniť, do cca 10 dní mi prišlo opäť vyrozumenie s doručenkou cez portál aj s výškou pokuty…

Chcel len upozorniť, že pokiaľ štát bude v budúcnosti podobné porušenia zákona v systémoch zachytávať priebežne a bude mať dostatočné kapacity na spracovanie agendy k správnym konaniam,  môže proces s využitím podnikateľských schránok celkom zefektívniť  a treba sa pripraviť na to, že štát bude množstvo agend riešiť elektronický, aj keď sa to teraz iba postupne rozbieha.

Portál prišiel od 1.7.2017 aj s novým vizuálom elektronickej schránky. Po prihlásení na portál sa nachádzate primárne v starej verzii a môžete sa prepínať medzi verziami. Už na prvý pohľad je vizuál zmodernizovaný a prehľadnejší,  čo umožňuje intuitívnejšie pracovať s nastaveniami a funkciami,  ktoré sú však rovnaké ako v staršej verzii – zatiaľ som nové funkcionality nenašiel. Pokiaľ sú nejaké tak  by mohli byť spracované v samostatnom porovnaní v sekcii Návody. Ale v každom prípade to hodnotím pozitívne – s novšou verziou sa lepšie robí.

Predpokladám, že postupne sa dočkáme ďalšej optimalizácie systémov a služieb  štátu,  budeme postupne znižovať administratívnu záťaž podnikateľov a občanov a budeme  smerovať k princípu jeden krát a dosť.

Stále mi chýba profesionálna podpora portálu a doporučujem postupne preškolovať  pracovníkov štátu na nové postupy, ktoré vyplývajú z používania elektronických služieb.

Článok na blog.sme.sk

Jozef Mikát