NAŠE SLUŽBY

PRÍPRAVA FIRMY NA JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH (DSM):

poradenstvo a služby pri návrhu stratégie digitálnej transformácie firmy

poradenstvo a služby pri realizácii digitálnej transformácie firmy

poradenstvo pri aplikovaní riešení G2B vo firme

poradenstvo pre startupy

poradenstvo pre Industrie 4.0

poradenstvo a služby pre projekty z eurofondov

ANALÝZY

Spracujeme analýzu alebo štúdiu s aplikovaním  najmodernejších trendov a poznatkov pre vaše podnikateľské zámery.

Read more

STRATÉGIA

Naša stratégia je zameraná na aplikovanie najmodernejšich technológií a trendov pri digitálnej transformácii firiem a vytvátanie ineligentného priemyslu.

Read more

SOCIÁLNE MÉDIA

Sociálne média ako fenomén doby sú neoddeliteľnou súčasťou nových komunikačných kanálov nielen v marketingu ale aj  pri budovaní vzťahov so zákazníkmi.

Read more

MARKETING

Marketing v modernom poňatí je súčasťou stratégie firiem a  digitálnej transformácie  procesov.

Read more

VÝVOJ

Technologický rozvoj  a nové možnosti poskytovania služieb vyžadujú flexibilný prístup k novým riešeniam.

Read more

PRACOVNÝ PROCES

Scrum je relativne  nová metóda agílneho programovania, ktorá umožňuje menším tímom  v krátkych iteraciách vyvíjať produkty s dobre odhadnuteľnou cenou a podľa zákazníkových požiadaviek.

Predpokladom úspechu je riadená diskusia členov tímu ako aj diskusia so zákazníkom.

Z diskusie a brainstormingu vznikne popis návrhu riešenia pre zákazníka .

Vytvorenie kreatívneho konceptu riešenia – prototypu prezentujeme zákaznikovi.

Tvorivá diskusia členov tímu formou riadeného brainstormingu ako aj iterácia so zákazníkom je predpokladom kvalitného výsledku.

Po schválení konceptu služby, riešenia nasleduje návrh architektonického modelu.

Vizualizácia procesov a návrh jednotlivých modulov riešenia musí byť podložená nielen znalosťou technológií a procesov zákazníka, ale aj inovatívnych postupov a najnovších trendov.

Navrhntý architektonický model prejde oponentúrou interne aj externe a nasleduje vlastný vývoj riešenia.

Prototyp  riešenia je prezentovaný klientovi a po jeho schválení nasleduje vývoj finálnej verzie.

Na konci procesu musí byť  služba alebo riešenie ale hlavne spokojný zákazník.

Kreatívny marketing, najmodernešie podporné kanály  sú dôležité pre spokojnosť zákazníka.

Implementácia riešenia je spoločný projekt tímov dodávateľa a zákazníka kde je dôležitá kvalita kľúčových užívateľov zákazníka.

Výsledné riešenie pred uvedením do produktívnej prevádzky prechádza dôkladným testovaním.

STRETNUTIE S PORADCOM

Naša aktuálna 

ponuka

Poradenstvo v oblasti Digitálnej transformácie

Poradenstvo v oblasti Smart Mobility

Kooperácie v automobilovom priemysle

Analýza G2B - Proof of Concept

Podľa rozsahu

Analýza požiadaviek zákazníka

Pracovný workshop so zákazníkom

Detailny Proof of Concept

Návrh a vývoj riešení G2B

Podľa rozsahu

Návrh architektúry služieb G2B

Vývoj služieb G2B

Akcelerácia projektu G2B

Podľa rozsahu

Integrácia služieb do procesov firmy

Testovanie služieb

Meranie a optimalizácia služieb

NAŠE NAJLEPŠIE ZNALOSTI

Primárne sa orientujeme na riešenia a poradenstvo pre dodávateľov automobilového priemyslu cez všetky odvetvia.

90

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Príprava a realizácia interných projektov zameraných na digitálnu transformáciu podnikateľských subjektov.

80

Riešenia pre business

Analýza, návrh, dodávka riešení zameraných na webové služby.

70

STARTUPY

Vyhľadávanie príležitostí, posúdenie zámerov, podpora, financovanie.

100

PORADENSTVO

Poradenstvo zamerané na podnikateľské prostredie a informačné technológie.

Z BLOGU

Príspevky zamerané na aktuálne trendy, riešenia a novinky.

Prečítajte si viac článkov z Blogu.

AKO NÁS NAJDETE

PANORAMA CITY, Tower 2

Ing. Jozef Mikát – eFirma
PANORAMA CITY , Tower 2
Landererova 7743/6, Bratislava 811 09

ADRESA

Ing. Jozef Mikát – eFirma,

Your Partner for Digital Transformation

PANORAMA CITY Tower 2,

Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava, Slovakia

Mobile: +421 903 241 178

EMAIL

Jozef Mikat – eFirma