Automobilový priemysel – výhľad do 2030 časť 2

V minulom príspevku sme  definovali kľúčové aspekty automobilovej  revolúcie do roku 2030 tak, ako ich vidí na základe svojej analýzy „Automotive revolution –  perspective towards 2030“ poradenská firma  McKinsey & Company. V tomto príspevku pokračujeme v detailnom pohľade na dianie na globálnych trhoch a presuny skupín príjmov.

V poslednom období mnohí odborníci upozorňujú, že prichádza recesia a  že tradičný automobilový priemysel upadá. Na druhej strane je tu zrýchlovanie ktoré  je dôsledkom  tokov príjmov v nových oblastiach a to hlavne  zdieľaných služieb v oblasti mobility a dátového pripojenia, ako aj pokračujúceho globálneho makroekonomického rastu v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Nové obchodné modely, poháňané zdieľanou mobilitou, službami pripojenia a aktualizáciami funkcií, by mohli rozšíriť automotive príjmy o približne 30 percent a zvýšiť ich  približne na 1,5 bilión USD.

Očakáva sa, že príjmy v Automotive  sa môžu výrazne zvýšiť  hlavne prebiehajúcou diverzifikáciou smerom k mobilným službám na požiadanie a službám založeným na dátach. Toto  by mohlo do  roku 2030 vytvoriť spolu príjmy až 1,5 bilióna USD (o 30 percent viac) ako nový potenciálny výnos v porovnaní s približne 5,2 bilióna USD z predaja tradičných automobilov a súvisiacich výrobkov a služieb. Tieto príjmy by tak spolu mohli zrýchliť ročný rast v automobilovom priemysle spolu na 4,4 %. 

Konektivita a prichádzajúce  autonómne  technológie  umožnia automobilu, aby sa stal novou platformou pre vodičov a cestujúcich, kde by  využili  čas tranzitu na svoje osobné činnosti, medzi ktoré by mohlo patriť aj využívanie nových foriem médií a služieb. Zvyšujúca sa rýchlosť inovácií, najmä v softvérových systémoch, si bude však  vyžadovať  ďalšiu modernizáciu automobilov. Keď budú riešenia zdieľanej mobility (zdieľanie automobilov, alebo e-hailing) s kratšími životnými cyklami bežnejšie, spotrebitelia si budú neustále vedomí technologického pokroku, ktorý ďalej zvýši dopyt po aktualizácii aj v súkromne používaných automobiloch.

Celkový príjem v Automotive v roku 2030 by tak mohol byť na úrovni 6,7 bilióna USD, kde v opakujúcich príjmoch to môže  narasť až o 30% na 1,5 bilióna  USD hlavne v novej zdieľanej mobilite a s ňou  spojenými službami, ďalej očakávaný príjem v Aftermarkete  môže byť na úrovni 1,2 bilióna USD z nárastu predaja áut.  Na druhej strane tam bude pokles príjmov v oblastiach servisu elektrických a autonómnych vozidiel. Očakávaných príjem z predaja nových vozidiel je na úrovni 4 bilióna USD, kde je zahrnutý nárast predaja v rozvíjajúcich sa trhoch na úrovni 2% a príjmy z nových modelov elektrických a autonómnych vozidiel. 

Napriek posunu smerom k zdieľanej mobilite bude predaj jednotiek vozidiel naďalej rásť, ale pravdepodobne s nižšou mierou  cca 2 percentá.

Celkový celosvetový predaj automobilov bude naďalej rásť, očakáva sa však, že ročná miera rastu sa do roku 2030 zníži z 3,6% za posledných päť rokov na 2% ročne. Tento pokles bude do značnej miery spôsobený makroekonomickými faktormi a nárastom nových služieb mobility, ako je zdieľanie automobilov a e-hailing.

Podrobná analýza naznačuje, že husté oblasti s veľkou etablovanou základňou vozidiel sú pre tieto nové služby mobility úrodnou pôdou a tento profil sa hodí pre mnohé mestá a predmestia Európy a Severnej Ameriky. Nové služby mobility môžu viesť k poklesu predaja súkromných vozidiel, ale tento pokles bude pravdepodobne čiastočne kompenzovaný zvýšeným predajom zdieľaných vozidiel, ktoré je potrebné častejšie vymieňať z dôvodu vyššieho využitia a súvisiaceho opotrebenia.

Zostávajúcou hnacou silou rastu svetového predaja automobilov je celkový pozitívny makroekonomický vývoj vrátane nárastu svetovej spotrebiteľskej strednej triedy. Keďže etablované trhy sa už nerozširujú, bude sa rast naďalej zakladať na rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä na Číne a Indii.

Z vyššie uvedeného vyplývajú aj nové príležitosti nielen  pre náš automobilový,  ale aj IT sektor. Na druhej strane to nepôjde bez transformácie zabehnutých dodávateľských prístupov. Bude potrebné sa zjednotiť nielen v oblasti vývoja a výskumu a kooperácií,  ale aj naskočenia našich  firiem na nové príležitosti  a nové  projekty,  ktoré vo svete ale aj v EÚ už  bežia. 

Zdroj: McKinsey & Company „Automotive revolution –  perspective towards 2030“