Autonómne vozidlá – budúcnosť dopravy aj na Slovensku ?

Koncom roku 2018 bola slávnostne založená Slovenská batériová aliancia (SBA), zameraná na spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami – s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. SBA chce prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, takzvaného Danube Valley.

Vzniku SBA predbiehalo založenie Európskej aliancie pre batérie (EBA) koncom roka 2017, ktorá má už vypracovaný akčný plán Komisie, budujú sa prvé pilotné výrobné zariadenia a oznámené sú ďalšie projekty, vďaka čomu sa má EÚ stať hlavným aktérom v strategickej oblasti inovácie a výroby batérií. O smerovaní hlavných výrobcov automobilov k elektromobilite už nik nepochybuje.

Vzhľadom na 4 automobilových finalistov na Slovensku môžeme predpokladať, že toto smerovanie v krátkej budúcnosti ovplyvní aj výrobné programy existujúceho reťazca subdodávateľov, ale otvárajú sa aj nové možnosti pre firmy ktoré vôbec nie sú zamerané na automobilový priemysel.

Netreba zabúdať, že paralelne s elektromobilitou  už vo svete prebieha aj rozvoj tzv. Smart Mobility kde taktiež vznikajúce nové príležitosti nielen v oblasti IKT, vývoja, elektropriemyslu, dopravy, infraštruktúry, atď.

Pre názornosť si stručne načrtnime čo nás čaká v oblasti autonómnych vozidiel.

Do roku 2030 sa očakáva, že až 60 miliónov automobilov sa bude predávať s autonómnymi funkciami. Mnohí si myslia že autonómne vozidlá (AV) musia byť takmer bezchybné už predtým ako sa uvedú do prevádzky. Výskum spoločnosti RAND však ukazuje, že uvedenie AV na cestu skôr, než budú dokonalé môže zlepšiť technológie rýchlejšie – a môže ušetriť celosvetovo stovky tisíc životov. V úvodnej časti sa pozrieme na definície úrovní autonómie riadenia.

Zatiaľ existuje jediná škála úrovní autonómneho riadenia od Society of Automotive Engineers (SAE), ktorá celosvetovo zastrešuje okolo 127 tisíc subjektov z oblasti automobilového a leteckého priemyslu a ktorá rozlišuje 6 úrovní autonómie.

Úroveň autonómie 0

Systémy automobilu nemajú nad vozidlom žiadnu kontrolu, ale môžu spustiť aspoň varovanie.

Asi najstarším príkladom bude varovanie pred námrazou prepojené s teplomerom. Niektoré vozidla zobrazujú na displeji iba snehovú vločku, iné pri dosiahnutí nastavenej hranice teploty (obvykle +3/+2 °C až -5/-6 °C) upozornia vodičom aj pípnutím. Ďalším príkladom je prvá generácia systému stráženia slepého uhlu, ktoré vodiča informuje rozsvietením LED a pípnutím, pokiaľ dal smerovku a niektoré systémy aj vibráciou volantu, ale nezasahuje do riadenia.

Úroveň autonómie 1

Vodič musí byť pripravený kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom, ale vozidlo je schopne aspoň čiastočne samostatnej jazdy.

Do tejto úrovne patria systémy adaptívneho tempomatu, druhá generácia kontroly jazdy v pruhoch, ktorá už koriguje dráhu jazdy, systémy automatického parkovania a ľubovoľná kombinácia týchto systémov.

Úroveň autonómie 2

Vodič musí detekovať všetky objekty a udalosti a reagovať v okamžiku, keď automatický systém nezareaguje alebo nezareaguje správne. Automatický systém má na starosti zrýchľovanie, brzdenie aj zatáčanie a je deaktivovaný, akonáhle vodič prevezme kontrolu nad vozidlom.

Presne sem patrí prvá generácia autopilota Tesly, kedy musí vodič stále venovať pozornosť riadeniu a mať ruky na volante.

Úroveň autonómie 3

V známom a obmedzenom prostredí (napríklad na diaľniciach) nemusí vodič venovať pozornosť riadeniu.

Napr. prvá generácia autopilota Tesly to síce zvládne, avšak jeho využitie tak myslené nebolo. Druhá generácia Tesly je na tento režim už pripravená a to i v základnej verzii autopilota s menším počtom kamier.

Úroveň autonómie 4

Automatizovaný systém môže kontrolovať vozidlo temer za všetkých okolností, s výnimkou mimoriadnych poveternostných podmienok. Vodič musí zapínať autonómne riadenie, len keď to je bezpečné a pri spustení autonómneho režimu už jeho účasť na riadení nie je potrebná.

Úroveň autonómie 5

„Vodič“ určí iba cieľovú destináciu a prípadne naštartuje. Ostatné si vozidlo zabezpečí úplne samé – bez vodiča. Automatizovaný systém dopraví vozidlo kamkoľvek je potrebné (a kde je to legálne).

Od minulého roku by mal byť tento režim dostupný vo všetkých vyrobených Teslách a vybavených najvyšším stupňom Autopilota.

 

Jozef Mikát