Reálne skúsenosti s elektronickými službami štátu

Týmto príspevkom sa chcem podeliť so svojimi skúsenosťami z používania elektronických služieb štátu na portáli www.slovensko.sk počas realizácie zmien, ktoré vyplývajú zo životnej situácie – zmena trvalého pobytu a to z pohľadu občana ktorý je zároveň podnikateľom.

1. Občiansky preukaz s čipom som mal vybavený od roku 2014. Keďže som menil trvalý pobyt bolo najskôr potrebné počkať na zápis bytu v Katastri nehnuteľnosti. Aj tu existuje elektronická služba na www.katasterportal.sk kde po registrácii môžete získať výpis z nehnuteľnosti v pdf formáte, ale iba ako informatívny doklad.
2. Keď som mal tento informatívny doklad k bytu s novou adresou pokúsil som sa získať aj overený výpis z katastra na integrovanom pracovisku na Slovenskej pošte, kde mi už v minulosti urobili bez problémov overený výpis z Katastra pre starý byt, ale aj výpis z Obchodného registra a výpis z Registra trestov. Avšak ani po dvoch pokusoch na dvoch rôznych poštách a vždy takmer polhodine čakania som neuspel. Problém bol, že pracovníčky nevedeli vyseparovať samostatný výpis pre môj byt z bytového domu kde je niekoľko stoviek bytov. Buď im padol systém, alebo sa pokúšali listovať v zozname bytov, ale žiadny filter im nefungoval. Tak som musel ísť na Katastrálnom úrade v Ružovej doline, kde som výpis z katastra vybavil bez problémov do 15 minút.
3. Ďalším krokom bol pokus o aplikovanie elektronickej služby Nahlásenie trvalého pobytu na byt na novej adrese. Služba bola funkčná po odoslanie žiadosti však pomerne rýchlo prišla odpoveď: „Nie je možné prihlásenie na pobyt na zadanú adresu nakoľko na nehnuteľnosti v sekcii ťarchy je zapísaná ťarcha ktorá neumožňuje prihlásenie na pobyt“. Pokus o komunikáciu s kontaktom ktorý je na www.slovensko.sk skončil doporučením, aby som to riešil priamo na Ministerstve vnútra… Tak my neostávalo nič iné len ísť aj s manželkou na Miestny úrad kde nás po cca polhodine čakania na novú adresu bez problémov zapísali.
4. Teraz som mohol ísť na ďalšiu elektronickú službu – Žiadosť vydanie nového OP s eID. To šlo pomerne hladko – po odoslaní a podpísaní žiadosti ZEPom prišiel platobný predpis 4,5 EUR a do týždňa prišla informácia, že si môžem nový OP vyzdvihnúť v KC na Tomášikovej. Tam bolo ešte potrebné zadať nový BOK a kód k ZEP ktorý mi vypálili na čip a mal som nový OP s eID s novou adresou.
5. S novým OP sa mi podarilo elektronický nahlásiť aj zmenu adresy do Sociálnej poisťovne, nahlásiť zánik daňovej povinnosti k starej nehnuteľnosti a nahlásiť daňové priznanie k novej nehnuteľnosti.
6. Ďalej som urobil elektronický „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ a „Žiadosť o zapísanie splnomocnenia (súhlasu) k evidenčnému úkonu s vozidlom“ – žiaľ syn ako nový vlastník vozidla nestihol podať „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ do 30 dní a teraz to musí riešiť osobne na dopravnom inšpektoráte, čo je pomerne náročné na čas..
7. Taktiež sa mi podarilo elektronický urobiť zmenu adresy v Živnostenskom liste, vrátane doplnenia novej licencie. Pomerne rýchlo mi potom prišiel v elektronickej podobe verejný ŽL, ale keďže stále je potrebné na niektoré úkony mať papierovú verziu ktorú som požadoval v elektronickej žiadosti a ktorá nechodila ani po 3 týždňoch, tak som sa musel vybrať pre ňu do KC osobne a kde na mňa čakala…
8. Čo sa mi doteraz nepodarilo elektronický je výmena Osvedčenie o evidencii vozidla ktoré mám na živnosť a to ani po 4 mesiacoch … Pri overovaní informácií k vozidlu s použitím malého Technického preukazu s čipom, systém stále eviduje starú adresu. Tak som sa pokúsil hľadať službu kde môžem zmeniť údaje k vozidlu, ale je tam iba služba kde môžete zmeniť napr. údaj farba vozidla. Tak som zobral podľa inštrukcií starý papierový veľký technický a nový verejný živnostenský list a išiel som na KC. Neurobil som žiadosť s 12 EUR kolkom ale išiel som k referentke ktorá hneď odo mňa žiadala neverejný ŽL ktorý som samozrejme nemal. Iba verejný .. Argument aby si to overila v systéme rezolútne zamietla a to napriek deklaráciám štátu, že doklad ktorý už má štát nemôžu od nás žiadať… Jediné čo mi poradila bolo, aby som skúsil službu výmeny dokladov po ich strate. Ok, tak som to znovu skúsil, podarilo sa to odoslať a pomerne rýchlo prišiel platobný predpis na 3 EURO a po zaplatení za 3 dni aj info že nový veľký technický je pripravený. Pri oboch návštevách KC som využil službu objednania na konkrétny dátum a čas. Táto služba funguje a do 15 minút som bol vždy u pracovníka KC – doporučujem ju používať. Aké však bolo moje prekvapenie, že „nové“ Osvedčenie o evidencii vozidla časť II bolo identické so starým osvedčením, čiže so starou adresou…
9. Čo z toho vyplýva: pri vytvorení Osvedčenie o evidencii vozidla systém, alebo úradník neoveruje ani trvalý pobyt ani adresu v živnostenskom liste. Pritom oba doklady má štát s novou adresou cca 4 mesiace… Čo ďalej ? Popis problému a žiadosť k vysvetleniu ako postupovať som poslal aj na www.slovensko.sk aj na portál MV, z oboch miest som dostal potvrdenie o prijatí a čakám na odpovede ako ďalej postupovať. Samozrejme najjednoduchšie je ísť na KC a tam to vybaviť, čo asi 99,9% žiadateľov aj urobí….
10. Ešte som sa nezmienil o riešení UVO k registrom v ktorých musíte byť ako právnický subjekt zapísaný pri verejných súťažiach a to: Register konečných prijímateľov výhod ktorý sa teraz mení na Register partnerov verejného sektora a Zoznam hospodárskych subjektov. Pri pokuse o elektronický zápis v minulom roku boli vyžadované všetky potrebné doklady v elektronickej podobe a overené notárom, čo je v praxi náročné na čas aj peniaze, takže som iba elektronický poslal žiadosť o zápis a prílohy som zaniesol fyzický do podateľne UVO…
Záver
Kde vidím budúcnosť ? Jednoznačne v tom, že občan/podnikateľ keď raz poskytne štátu údaje, zdieľajú ich všetky registre a úradník nepožaduje od žiadateľa údaje a potvrdenia ktoré by si mal overiť v systéme. Ďalej štát by mal poskytnúť v budúcnosti niektoré údaje aj tretím stranám napr. bankám, utilitám, atď. napr. aj pri zmene adresy, keď musím  obísť x-miest aby mi nechodili výpisy na starú adresu. Ak chceme výrazne zvýšiť efektívnosť vybavovania stránok ale aj značne znižovať administratívnu záťaž občana/podnikateľa, tak jednoznačne musíme vyvinúť väčší tlak na štát, ktorý však naopak tlačí podnikateľov cez zriadenie OP s eID do využívanie schránok a myslí si, že zasielaním dokumentov  a do našich schránok to dosiahne… No je pred nami ešte dlhá cesta. V každom prípade by som po mojich polročných skúsenostiach s využívaním služieb štátu doporučil dve rýchle opatrenia:
1. Zriadiť čo najskôr profesionálny Helpdesk v rámci portálu www.slovensko.sk
2. Zriadiť v Klientskych centrách profesionálne pracoviská, kde môže prísť občan alebo podnikateľ s eID OP  ktorý je menej IT zručný a tu môže  realizovať s podporou vyškoleného pracovníka efektívne niektorú službu
.

Článok na blog.sme.sk nájdete tu